Rekruttering

Rett person på rett sted er nøkkelen til suksess. En god rekruttering gir ny energi og nytt blikk på gamle utfordringer.

Illustrasjon av to personer som gjør en «high five»

Vi motiveres av å bidra til at virksomheter skaper vekst og konkurransekraft gjennom folk! Vi vet at rekruttering er komplisert og tar tid, og at det er forbundet med en del utfordringer. God prosess og metode øker sannsynligheten for å treffe riktig.

GODE GRUNNER TIL Å FÅ HJELP MED REKRUTTERINGEN

Du får flere relevante kandidater, risikoen for feilansettelser blir redusert og du frigjør tid og kapasitet.

Maktbalansen er endret

Arrow

Match for begge parter

Arrow

Kostbare feil

Arrow
Nordstrands Blad

Jeg var ikke på jobbjakt, men ble kontaktet om en mulighet som ble presentert på en så god måte at jeg fikk lyst å bli med i prosessen. Gjennom rekrutteringsløpet ble jeg kjent med både muligheter og utfordringer i rollen – noe som gjorde meg svært motivert. Jeg følte meg meget godt ivaretatt som kandidat!

June Marie Westerveld, ansvarlig redaktør i Nordstrands Blad

June Marie Westerveld

I FRAM tror vi på prosessen og er tro mot prosessen. Den vanligste feilen som gjøres i rekruttering er at det tas for lett på prosess og metode. En velutprøvd prosess som består av flere ulike samtaler, tester og caseoppgave gir erfaringsvis det klart beste beslutningsgrunnlaget. I tillegg gir det kandidatene en lik og rettferdig mulighet til å vise seg frem for det rekrutterende selskapet.

1. Stillingsanalyse

Sammen med kunde og andre nøkkelpersoner analyserer vi virksomheten, kartlegger kravprofil til stillingen og definerer suksesskriterier.

2. Annonsering

Vi utformer og publiserer stillingsannonse i aktuelle kanaler.

3. Kandidathåndtering

Vi håndterer søkere og andre innkommende henvendelser.

4. Search

Vi identifiserer og kontakter de mest aktuelle kandidatene i markedet gjennom søk i nettverk og bruk av analyseverktøy.

5. Avklaringssamtaler

Vi snakker med søkere og search-kandidater om motivasjon og kvalifikasjoner.

6. Kandidatpresentasjon

Vi presenterer oppdragsgiver for de kandidatene vi mener er best match med stillingsanalysen. Kunden velger hvem som skal med i videre prosess.

7. Innledende samtale

De mest aktuelle kandidatene inviteres til samtale med oppdragsgiver. Samtalen har to funksjoner: å gi og å motta informasjon, slik at både kunde og kandidat finner ut om dette er en match.

8. Dybdesamtale

De aller mest aktuelle kandidatene inviteres til dybdesamtale. Her presenterer kandidater ofte en oppgavebesvarelse etter å ha gjennomført nærmere personvurdering med psykometriske tester.

9. Referanser

Vi sjekker referanser og bakgrunn på aktuelle kandidater.

10. Ansettelse

En vellykket rekruttering er når både kandidat og arbeidsgiver er fornøyd.

I tilbudet fra oss går vi enda nærmere gjennom hvordan vi skal løse rekrutteringsoppdraget, tidsplan, priser, garantier og andre forhold.

Vi benytter forskningsbaserte metoder og verktøy. Vår testleverandør Assessio er godkjent av DNV-GL.

Cartoonish illustration of a chat bubble.

Kontakt oss

FRAM logo med tilhørende tekst som viser 'Idås og Nygjerde.'

Stortingsgata 12, 0161 Oslo

Org. nr. 930 452 963