Rådgivning

Vi hjelper folk og organisasjoner som ønsker positiv endring opp og fram. I tillegg til komplette rekrutteringsprosesser, leverer vi rådgivningstjenester.

Illustrasjon av rådgivning

Vi motiveres av å bidra til at virksomheter skaper vekst og konkurransekraft gjennom folk, enten ved å tilføre ny kompetanse i bedriften eller ved at dine ansatte og medarbeidere jobber bedre sammen.

Dette er rådgivningstjenestene FRAM tilbyr:

Kandidatvurdering

Har du gjennomført en rekrutteringsprosess selv og ønsker en ekstern vurdering av en eller flere finalekandidater før du tar en avgjørelse? FRAM kan hjelpe deg med å redusere risikoen for feilansettelser. Vi kan feks. bistå med å kvalitetssikre 3-4 finalekandidater du har plukket ut til finale i en rekrutteringsprosess.


En kandidatvurdering starter med at våre rådgivere sammen med vår oppdragsgiver utvikler en grundig profilanalyse for stillingen. En slik profilanalyse innebærer at vi definerer krav til blant annet erfaringer, kunnskaper og personlighet. Deretter sørger vi for at kandidatene gjennomgår en omfattende evaluering i strukturerte intervjuer. Vi benytter oss også av personlighetstester og evnetester for å gå dypere inn i kandidatenes kompetanse. I tillegg innhenter vi referanser for å gi et helhetlig bilde av kandidaten.

Vi oppsummerer vår kandidatvurdering med en skriftlig rapport hvor vi analyserer kandidatens match med den forhåndsdefinerte profilanalysen.

Våre kunder sier at kandidatvurderingene hjelper dem å bli bevisst på om de velger rett person for jobben, og bidrar til klarhet i hva som trengs for å sikre en vellykket og langsiktig ansettelse.

Personlighetstester

FRAM tilbyr personlighetstester av både kandidater, grupper og enkeltpersoner.

Kandidater: Våre personlighetstester baserer seg på bransjeledende verktøy og forskningsbaserte metoder. Å bruke personlighetstest i en rekrutteringsprosess vil gi oppdragsgiver en økt trygghet i valg av kandidat, samt gi et godt supplement i en samtale. Alle rådgivere i FRAM er sertifiserte brukere og har lang erfaring med tolkning og tilbakelesning av personprofiler.

Gruppe: Hvis man lar en arbeidsgruppe/ledergruppe gjennomføre en personlighetstest sammen, vil man utvikle en større forståelse av seg selv som medlem i gruppa. Samtidig vil man også ha grunnlag for forstå de andre bedre - og ikke minst: Forbedre dynamikken i gruppa. Folk vil forstår hverandre bedre etter en slik gjennomgang.

Individuelt: Ved å ta en personlighetstest - og i forlengelsen av det få en grundig gjennomgang av resultatene - blir man bedre i stand til å forstå seg selv. Dermed øker sannsynligheten for at man kan forbedre mellommenneskelige relasjoner gjennom bedre kommunikasjon og økt evne til konflikthåndtering. Det gir også mulighet for personlig vekst ved å identifisere styrker og områder for forbedring. I tillegg kan man bli bedre til å forstå sitt lederskap, teamarbeid og stressmestring.

Logo, Spoon

Vi valgte å jobbe med Bård og Ann Mari fordi de hadde bakgrunn fra media og kommunikasjon. De forsto oss godt og traff virkelig på å få fram hva vi kan tilby og hva vi ser etter i nye kollegaer. De var genuint opptatte av at vi skulle lykkes!

Siv Tonje Solfjeld, Byråleder i Spoon

Bilde av Siv Tonje Solfjeld

Styreevaluering

Det er styret som setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll. Styret skal føre tilsyn med virksomhetens aktivitet og den daglige ledelsen. Dette betyr at styret skal sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert, har klare ansvarslinjer og kvalifisert personell.

Men hvor godt fungerer styrets eget arbeid? Hvor godt er styret organisert, hvor klare er ansvarslinjene og er den riktige kompetansen representert? Mange styrer gjennomfører ikke planmessige evalueringer av eget arbeid, selv om det vil være av stor nytte for å utvikle effektive arbeidsformer og levere ønsket verdi.

FRAM gjennomfører styreevalueringer hvor vi kartlegger og evaluerer styrets arbeid opp mot definerte mål. For eksempel:

  • prioriteringer
  • effektivitet og arbeidsform
  • kommunikasjon
  • beslutningsprosesser
  • kompetansebehov
  • ansvar og rolle

Vi setter oss grundig inn i virksomheten og gjennomfører nødvendige undersøkelser og samtaler med nøkkelpersoner. Leveransen fra oss er en evaluering med forslag til eventuelle tiltak for å styrke styrets arbeid.

Cartoonish illustration of a chat bubble.

Kontakt oss

FRAM logo med tilhørende tekst som viser 'Idås og Nygjerde.'

Stortingsgata 12, 0161 Oslo

Org. nr. 930 452 963