Karriere

Permittert? Her er fem ting du kan gjøre for å komme styrket ut av krisen

Ligger du søvnløs av tanken på å bli permittert fra jobben? Her er noen råd om hva du kan gjøre for å komme sterkere ut på den andre siden av en permisjon.

Permittert

Skrevet av Bård Idås

Å bli permittert er en sjokkartet opplevelse. Det kommer brått på, og de færreste har erfaring med hvordan de skal gå fram. Informasjonsbehovet er stort, og selv med gode norske støtteordninger betyr permittering som regel lavere inntekter.

I tillegg kommer usikkerheten knyttet til hvor lenge du er permittert. Ikke minst - de aller fleste av oss liker å jobbe, og vi vil fort savne å ha noe meningsfullt å fylle dagene med.

For ordens skyld: permittering er en helt spesiell ordning, der arbeidstaker etter pålegg fra arbeidsgiver fritas for arbeidsplikt på grunn av midlertidig arbeidsmangel. Arbeidsgiver slipper å betale lønn i denne perioden. Men arbeidsforholdet består - og det forutsettes at arbeidstaker senere går tilbake i lønnet arbeid.

I denne midlertidige perioden stopper arbeidsgivers plikt til å utbetale lønn - og også arbeidstakers plikt til å jobbe.

Det er tøft å bli permittert. Når sjokket har lagt seg, bør du derfor reflektere over at det også er en anledning du har til å utvikle kompetansen din.

Ikke alle vet at man faktisk har plikt til å søke annet arbeid når du er permittert. For å søke dagpenger hos NAV, må du nemlig registrere deg som arbeidssøker. Som permittert er riktignok ikke kravet om å søke annet arbeid like strengt som for helt ledige. Likevel må du være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud.

For å snu på det, så gir permittering også noen muligheter. Her er noen forslag:

  1. Benytt nettverket ditt. Ta kontakt med aktuelle selskaper og hør om du kan bidra. Har du for eksempel bakgrunn fra media/kommunikasjon/kundekontakt? Det er et stort informasjonsbehov i mange sektorer og bransjer i disse dager.
  2. Mens noen bransjer permitterer, er det ressursbehov i deler av offentlig sektor. Helsesektoren har skrikende mangel på folk, og de trenger også ufaglærte. I privat sektor er det behov innen varehandel og logistikk.
  3. Kanskje du skal benytte situasjonen til å lære noe nytt? Hele Norge har i løpet av en uke lært seg videokonferanse. Se om du kan utvikle nye ferdigheter gjennom et e-læringskurs. Det finnes mange muligheter!
  4. Benytt sjansen til å utvikle CV-en din. Oppdater LinkedIn-profilen din. Vær nøye med å beskrive hva som har vært ditt ansvar og hva som har vært dine bidrag der du har jobbet. Ta kontakt med et rekrutteringsselskap eller en headhunter.
  5. Kanskje du skal benytte anledningen til å tenke litt langsiktig rundt egen karriere, og vurdere om det på finnes jobbmuligheter andre steder? Husk at som permittert arbeidstaker uten lønn har de fleste mulighet til å si opp stillingen sin med kun 14 dagers oppsigelsesfrist.

Så kanskje du kan komme ut av krisen med bredere kompetanse og noen erfaringer rikere? Uansett vil du kunne klappe deg selv på skulderen og si at du tok ansvar og gjorde det beste ut av din egen situasjon.

Og kanskje ga du også et bidrag til fellesskapet, akkurat nå som samfunnet trenger et samlet løft.

FRAM logo med tilhørende tekst som viser 'Idås og Nygjerde.'

Stortingsgata 12, 0161 Oslo

Org. nr. 930 452 963