Kompetanse

Mangfold i rekruttering

I dagens stadig skiftende og internasjonale arbeidsliv er mangfold blitt en helt sentral faktor for å skape sterke, tilpasningsdyktige og inkluderende organisasjoner. Her er noen tips for å styrke mangfold i rekruttering.

Mangfold

Skrevet av Karoline Mari Bjørndal

Oppmerksomheten rundt mangfold i rekruttering har økt betydelig de siste årene, og det har vist seg å være en nøkkelfaktor i oppbyggingen av robuste og varierte team.

Mangfold i rekruttering handler om å bevisst inkludere en bred spekter av mennesker med forskjellige bakgrunner, erfaringer, ferdigheter, kjønn, alder, etnisitet og kulturelle perspektiver i ansettelsesprosessen. Målet er å skape en arbeidsstyrke som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, og som kan dra nytte av varierte perspektiver og kompetanser.

Veien til mangfold kan være utfordrende. Det handler både om holdninger og metoder.

I FRAM setter vi pris på at våre kunder har tydelige forventninger til oss, også når det gjelder mangfold. Dette kan f.eks. være knyttet til en kvantitativ representasjon i kandidatutvalget.

I flere forskningsartikler i Harvard Business Review, er den såkalte “Two in a pool-effekten” trukket fram. Forskning viser at sjansen for ansettelse av en minoritetskandidat er så og si 0 dersom det er kun 1 minoritetskandidat på en “shortliste” - altså en foreløpig kandidatliste. Imidlertid øker muligheten nesten 200 ganger dersom det er 2 minoritetskandidater på shortlisten. Det samme gjelder kjønn. Dersom det er minst 2 kvinnelige kandidater på en shortlist øker muligheten for å ansette en kvinnelig kandidat nesten 80 ganger.

Mulige tiltak

Det er flere tiltak som kan gjøres for å fremme mangfold i rekruttering. I FRAM anbefaler vi at stillingsannonser utformes på en måte som appellerer til et mangfoldig spekter av kandidater. Pass på å unngå kjønns- eller kulturspesifikke ord og uttrykk som kan virke ekskluderende. Det er fornuftig med målrettet annonsering og bruke sosiale medier for å nå kandidater med ulik bakgrunn og erfaring.

Når det gjelder selve intervjuprosessen, kan det være fordelaktig å sette sammen et intervjupanel som speiler mangfold av perspektiver og bakgrunn. Dette kan bidra til å minimere ubevisste skjevheter og gi kandidater en følelse av inklusjon.

En av de største fallgruvene i rekruttering er den såkalte likhetseffekten. Den går ut på at vi tenderer til å foretrekke kandidater som ligner oss selv. Ved å være bevisst på denne fallgruven, kan vi være med å fremme mangfold i rekruttering.

FRAM logo med tilhørende tekst som viser 'Idås og Nygjerde.'

Stortingsgata 12, 0161 Oslo

Org. nr. 930 452 963